12.11.2020

SFK má 8+1 ve výběrech talentované mládeže

Český florbal letos změnil systém práce s talentovanou mládeží. Místo krajských výběrů připravujících se v jednotlivých krajích samostatně se vytvořily výběry východ a západ napříč republikou v kategoriích dle věku od U14 do U17. Ve výběrech má 1. SFK Havířov početné zastoupení.

Širší výběr kategorie U14 východ: 
Vojtěch Sasin, Samuel Strakoš, Robert Grim

Širší výběr kategorie U15 východ:
Šimon Jandák, Alex Foltyn

Širší výběr kategorie U16 východ:
Votěch Petřík, Radek Stolárik, Ondřej Matzner

Širší výběr kategorie U17 východ:
asistent hlavního trenéra: Filip Kubíček

Více informací o výběrech talentované mládeže:

Od sezóny 2020/21 se změnil systém práce s výběry, díky čemuž má probíhat několik vícedenních kempů po celý rok. Hlavním důvodem tohoto nového módu je změna vzdělávání a vyhodnocení, že scházení se pouze jednou za rok není optimální. Nový model přináší rozdělení na východní a západní část a potkávání se v častějších intervalech. Je plánováno několik společných kempů v sezoně i po ní, vždy od čtvrtku do neděle. Hráči budou rozděleni na jednotlivé ročníky U14-U17.

Kempy nebudou probíhat vždy na stejném místě, ale budou přeneseny do různých lokalit, s cílem zapojení místních trenérů a rodičů. Každý kemp bude mít dva garanty, kteří si vždy připraví dvě různá témata pro edukaci hráčů. Podobně tomu bude i u trenérů, kteří se pokaždé zaměří na specifické cviky a dovednosti.

Mimo naplánovaných akcí dostávají během celé sezóny jednotliví hráči a hráčky materiály pro samostudium, jako například videa, pdf dokumenty nebo individuální tréninky.

Nyní v době nouzového stavu jsou pro hráče širších výběrů pořádány on-line setkání a speciální webináře s tématy např. výživa stravování, kondice, regenerace a kompenzace, mentálno. 

Zpět na výpis článků