16.11.2020

Jste v kondici? Otestujte se!

To, zda jste v dobré kondici nebo už to není co to bývalo si doma ověřte celostním motorickým testem. Důležité je test provést technicky správně. V článku přikládáme video a tabulku jak si vyhodnotit výsledky. Vyzvěte k měření i rodinné příslušníky. O výsledky se s námi můžete podělit zasláním na info(zavinac)florbalhavirov.cz

Provedení
Testovaná osoba provádí tento pohybový cyklus: 1. stoj spatný, 2. leh na břiše, 3. stoj spatný, 4. leh na zádech. Sestavu provádí 2 minuty co nejrychleji.

Každá poloha musí být provedena přesně (ve stoji je trup vzpřímený, kolena napnutá; v lehu na břiše se hrudník dotýká podložky; v lehu na zádech se dotýkají paty a lopatky). Způsob přechodu mezi polohami je libovolný. Za každou provedenou polohu je započítán bod. Výsledný výkon je dán součtem správně provedených poloh v čase 2 minut. Cvičení lze přerušit, časový limit testu běží dále.

Potřeby
Stopky, podložka

Čas
2 minuty

Video jak správně test provést

Tabulka s výsledky

Zpět na výpis článků