Povinné zdravotní prohlídky

Každý hráč našeho oddílu je povinen každoročně absolvovat lékařskou prohlídku kategorie pro výkonnostní sport. Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkonnostní sport odevzdávejte svým trenérům nebo zašlete naskenovaný e-mailem na info@florbalhavirov.cz. Potvrzení se obvykle vydává s platností 1 rok a poté je nutno prohlídku opakovat. V průběhu každé sezóny bude prováděna kontrola platnosti prohlídek a bez platného potvrzení zdravotní způsobilosti pro výkonnostní sportovce nemusí být hráči připuštěni k soutěžnímu utkání.

Zdravotní prohlídku pro výkonnostní sportovce provádí tyto typy lékařů: Dětský a dorostový lékař, Obvodní lékař, Sportovní lékař.

Doporučujeme Vám absolvovat prohlídku u svého obvodního lékaře nebo u sportovního lékaře. Pokud Váš lékař není schopen vykonat úplnou prohlídku (např. EKG, které je její součástí), budete vyzváni k absolvování takového vyšetření u lékaře, který vyšetření je schopen vykonat. Až poté Vám obvodní lékař potvrzení vystaví. Potvrzení je zpoplatněno, ale zdravotní pojišťovny většinou prohlídku na vyžádání proplácí.

Jako žádanku a potvrzení použijte výhradně formuláře umístěné v sekci Klub -> Dokumenty.

Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo (výkonnostní/vrcholová, vstupní/pravidelná) a že se jednalo o prohlídku pro sportovní disciplínu florbal.

Potvrzení odevzdávejte svému trenérovi nebo zašlete e-mailem na info@florbalhavirov.cz naskenované.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zdravotních prohlídek kontaktujte zástupce klubu na adrese info@florbalhavirov.cz nebo na tel. čísle 777 602 792.

V případě, že Váš praktický lékař odmítne formulář potvrdit, nechte si prosím písemně potvrdit odmítnutí o provedení prohlídky (také najdete v dokumentech).